Free web counter

BI-2 в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
BI-2
11.03.2020 --> 10.02.2021 --> 02.11.2021 --> 09.02.2022
Praha | Forum Karlin | 20:00
1530 Kč
ранее приобретенные билеты действительны
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
previously purchased tickets are valid
bi-2
БИ-2
Грандиозное событие! Концерт рок-группы «Би-2». В феврале 2022 года! Главное событие для всех ценителей глубокой музыки с философским смыслом! Неподражаемый и наиталантливейший дуэт Шуры и Левы. Им уже за 30 лет. Мегазвезды, заслужившими любовь миллионной аудитории слушателей по всему миру.
Просто невероятный творческий потенциал, оригинальная манера и тексты, пробирающие до самого сердца каждого! Широкую известность группа «Би-2» приобрела после выхода на экраны фильма А.О.Балабанова «Брат-2». Песня «Полковнику никто не пишет», использованная в кинокартине, стала настоящим гимном молодежи начала 2000-х годов. Каждая композиция из масштабного саунд-листа музыкантов обладает магическим свойством пробуждать энергию и оживлять в памяти важные события!
Шоу NewBest порадует абсолютно новой концепцией оформления концертной площадки. Каждый гость представления почувствует себя частичкой этого невероятного действа, благодаря размытым границам реальности. А хоровое пение, уже ставшее традиционным для концертов Шуры и Левы, в очередной раз объединит поклонников творчества группы. Вы сможете насладиться любимыми хитами вне времени и песнями, вошедшими в новый альбом «Горизонт событий»!
Воспользуйтесь возможностью посетить концерт группы «Би-2» в Праге!
BI-2
Skvělá záležitost! Koncert rockové kapely „Bi-2“. Již v 2022! Hlavní událost pro všechny znalce hluboké hudby s filozofickým významem! Nenapodobitelný a nejtalentovanější duet Šury a Levy. Je jim více než 30 let. Mega hvězdy, které si získaly lásku milionu posluchačů po celém světě.
Prostě neuvěřitelná kreativita, originální způsob a texty, které pronikají až do samého srdce každého! Skupina "Bi-2" získala širokou popularitu po uvedení filmu AO Balabanova "Brother-2". Píseň „Nikdo nepíše plukovníkovi“ použitá ve filmu se stala opravdovou hymnou mládeže na počátku dvacátých let. Každá skladba z rozsáhlého zvukového seznamu hudebníků má magickou vlastnost probudit energii a oživit důležité události v paměti!
Show NewBest vás nadchne zcela novým designovým konceptem místa konání koncertu. Každý host představení se díky rozmazaným hranicím reality bude cítit jako součást této neuvěřitelné akce. A sborový zpěv, který se pro koncerty Šury a Levy již stal tradičním, opět spojí fanoušky kreativity skupiny. Můžete si užít své oblíbené nadčasové hity a písně obsažené v novém albu „Horizonty událostí“!
Využijte příležitost zúčastnit se koncertu skupiny „Bi-2“ v Praze!
BI-2
A grand affair! Concert of the rock band "Bi-2". Already in February 2022! The main event for all connoisseurs of deep music with a philosophical meaning! The inimitable and most talented duet of Shura and Leva. They are over 30 years old. Mega stars who have earned the love of a million audience of listeners around the world.
Just incredible creativity, original manner and texts that penetrate to the very heart of everyone! The group "Bi-2" gained wide popularity after the release of AO Balabanov's film "Brother-2". The song "Nobody Writes to the Colonel" used in the motion picture became a real hymn of the youth of the early 2000s. Each composition from a large-scale sound-list of musicians has a magical property to awaken energy and revive important events in memory!
The NewBest show will delight you with a completely new design concept for the concert venue. Each guest of the performance will feel like a part of this incredible action, thanks to the blurred boundaries of reality. And choral singing, which has already become traditional for Shura and Leva's concerts, will once again unite the fans of the group's creativity. You can enjoy your favorite timeless hits and songs included in the new album "Event Horizon"!
Take the opportunity to attend the concert of the group "Bi-2" in Prague!
Назад к содержимому