Free web counter

Denis Matsuev в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Denis Matsuev
06.12.2021 --> 06.03.2022
Praha | Obecní dům - Smetanova síň | 20:00
1130 Kč - 3090 Kč
Denis Matsuev
DENIS MATSUEV
Жителей и гостей Берлина, Гамбурга, Праги и Дюссельдорфа скоро ожидает долгожданная встреча с Денисом Мацуевым. Поклонники и меломаны наконец могут воспользоваться билетами, купленными ещё для концертов, которые не могли состояться осенью 2020-го года, а те кто ещё не определились с планами на концертный сезон 2021, должны поспешить приобрести оставшиеся билеты, чтобы послушать новую программу в исполнении знаменитого мастера фортепианного искусства.
Денис Мацуев - выдающийся пианист современности, желанный гость центральных концертных залов мира, участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. Мацуев продолжает традиции легендарной русской фортепианной школы, а его концертные программы впечатляют и вдохновляют всех ценителей классической музыки своей энергией и искусной виртуозностью. В этот раз Мацуев комбинирует три значительных произведения фортепианной литературы: последнюю фортепианную сонату No 32 Людвига ван Бетховена, „Детские сцены“ Роберта Шумана и знаменитую сонату си минор Франца Листа.
Подарите себе незабываемый вечер, наполненный невероятной силой таланта одного из величайших пианистов мира.

DENIS MATSUEV
Obyvatele a hosty Berlína, Hamburku, Prahy a Düsseldorfu brzy čeká dlouho očekávané setkání s Denisem Matsuevem. Fanoušci a milovníci hudby mohou konečně využít zakoupené vstupenky na koncerty, které se nemohly konat na podzim 2020, a ti, kteří se ještě nerozhodli o plánech na koncertní sezónu v roce 2021, by si měli pospíšit s nákupem zbývajících vstupenek v pořádku. poslechnout si nový program v podání slavného mistra klavírního umění.
Denis Matsuev je vynikající klavírista naší doby, vítaný host v centrálních světových koncertních sálech, účastník velkých hudebních festivalů a stálý partner předních symfonických orchestrů v Rusku, Evropě, Severní Americe a Asii. Matsuev navazuje na tradice legendární ruské klavírní školy a jeho koncertní programy zapůsobí a inspirují všechny znalce klasické hudby svou energií a obratnou virtuozitou. Matsuev tentokrát spojuje tři významná díla klavírní literatury: poslední klavírní sonátu č. 32 Ludwiga van Beethovena, Scény z dětství Roberta Schumanna a slavnou Sonátu h moll Franze Liszta.
Dopřejte si nezapomenutelný večer naplněný neuvěřitelnou silou talentu jednoho z největších světových pianistů.

DENIS MATSUEV
Residents and guests of Berlin, Hamburg, Prague and Dusseldorf will soon have a long-awaited meeting with Denis Matsuev. Fans and music lovers can finally take advantage of the tickets they bought for concerts that could not take place in the fall of 2020, and those who have not yet decided on plans for the concert season in 2021 should hurry to purchase the remaining tickets to listen to the new program performed by the famous master piano art.
Denis Matsuev is an outstanding pianist of our time, a welcome guest at the world's central concert halls, a participant in major music festivals, and a permanent partner of leading symphony orchestras in Russia, Europe, North America and Asia. Matsuev continues the traditions of the legendary Russian piano school, and his concert programs impress and inspire all connoisseurs of classical music with their energy and skillful virtuosity. This time Matsuev combines three significant pieces of piano literature: Ludwig van Beethoven's last piano sonata No. 32, Robert Schumann's Scenes from Childhood and the famous Sonata in B minor by Franz Liszt.
Treat yourself to an unforgettable evening filled with the incredible power of the talent of one of the world's greatest pianists.
Назад к содержимому