Free web counter

Dimash Qudaibergen в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Dimash Qudaibergen
25.03.2020 --> 26.03.2021 --> 16.04.2022
Praha | TipSport-Arena | 20:00
550 Kč - 6750 Kč
ранее приобретенные билеты действительны
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
previously purchased tickets are valid
dimash
ДИМАШ КУДАЙБЕРГЕН
«Вокальное чудо планеты!»
«Он – космический парень!»
«Человек шести октав!»
«Oн – явление!»
Весь мир в восторге от уникального дарования, тонкой подачи музыки и работоспособностьи певца из Казахстана Димаша Кудайбергена. Игорь Крутой, друг и наставник молодого дарования, сказал «поверьте, в будущем весь мир будет у ног Димаша». "Пророчество" сбывается. Творчество талантливого певца, музыканта, композитора за короткий срок стало предметом обожания и почитания миллионов людей во всём мире! В марте 2020 года будет уникальная возможность увидеть Димаша на европейской сцене с яркой концертной программой «Arnau» (Посвящение).
Ждем Вас на концерте в Праге!
DIMASH QUDAIBERGEN
"Hlasový zázrak planety!"
"Je to vesmírný chlap!"
"Muž šesti oktáv!"
"Je to fenomén!"
Celý svět potěší jedinečný talent, jemná prezentace hudby a vystoupení zpěváka z Kazachstánu Dimash Kudaibergen. Igor Krutoy, přítel a rádce mladého talentu, řekl: „Věřte mi, že v budoucnu bude celý svět u nohou Dimashe“. Proroctví se naplní. Kreativita talentovaného zpěváka, hudebníka, skladatele v krátké době se stala předmětem uctívání a uctívání milionů lidí na celém světě! V březnu 2020 bude mít jedinečnou příležitost vidět Dimash na evropské scéně s živým koncertním programem „Arnau“.
Čekáme na vás na koncertě v Praze!
DIMASH QUDAIBERGEN
"The voice miracle of the planet!"
"He's a space guy!"
"Six octave man!"
"It's a phenomenon!"
The whole world will be delighted by the unique talent, the delicate presentation of the music and the performance of the singer from Kazakhstan, Dimash Kudaibergen. Igor Krutoy, a friend and mentor of the young talent, said: "Believe me, the whole world will be at Dimash's feet in the future." The prophecy will be fulfilled. The creativity of a talented singer, musician, composer in a short time has become the object of worship and worship of millions of people around the world! In March 2020, Dimash will have a unique opportunity to see the European stage with a live concert program "Arnau".
We are waiting for you at the concert in Prague!
Назад к содержимому