Free web counter

Lisapetniyi batalyon в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Lisapetniyi batalyon
05.07.2022
Praha | Divadlo Hybernia | 18:00
499 Kč - 799 Kč
Lisapetniyi batalyon
LISAPETNIYI BATALYON
Большой концерт в поддержку Украины! Знаменитый Лисапетный батальон в Праге!
С далекого 1993 года эти люди с украинской музыкой. С тех пор состав артистов практически не менялся. Становление группы очень близко всем украинцам – их песни ведь о жизни, о будничных приключениях и переменах, которые происходят на наших жизненных дорогах. В их песнях каждый найдет что-то для себя!
Ждем Вас на концерте в Праге!
LISAPETNIYI BATALYON
Velký koncert na podporu Ukrajiny! Slavný Lisapetnyi Batalion v Praze!
Od vzdáleného roku 1993 tito lidé VYTVÁŘEJÍ ukrajinskou hudbou. Od té doby složení umělců se prakticky nezměnilo. Tvorba skupiny je všem Ukrajincům velmi blízká – jejich písně jsou ostatně o životě, o každodenních dobrodružstvích a změnách, které se dějí na našich životních cestách. V jejich písních si každý najde to své!
Čekáme na vás na koncertě v Praze!
LISAPETNIYI BATALYON
Great concert in support of Ukraine! The famous Lisapetnyi Battalion in Prague!
Since the distant year 1993, these people CREATE with Ukrainian music. Since then, the composition of the artists has practically not changed. The formation of the group is very close to all Ukrainians - their songs are, after all, about life, about everyday adventures and changes that take place on our life journeys. Everyone will find something for themselves in their songs!
We are waiting for you at the concert in Prague!
Назад к содержимому