Free web counter

Loboda в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Loboda
07.10.2020 --> 05.10.2021 --> 27.09.2022
Praha | Forum Karlin | 19:30
1075 Kč - 5375 Kč
электронные билеты не продаются
билеты продаются в печатном виде
ранее приобретенные билеты действительны
e-vstupenky nejsou na prodej
vstupenky se prodávají v tištěné podobě
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
e-tickets are not for sale
tickets are sold in printed form
previously purchased tickets are valid
loboda
ЛОБОДА
Талантливая и сексуальная, стильная и успешная, чувственная и роскошная, Светлана Лобода всегда находится в эпицентре внимания. Она — безусловный лидер всех хит-парадов. Её обожают во всех уголках мира. Ей в унисон подпевают на концертах тысячи голосов. Ее хотят и ждут сотни тысяч слушателей. Поклонникам звезды важно, что она поёт, в чём выступает и какие готовит сюрпризы. Осенью Светлана Лобода подарит жителям Германии и Чехии потрясающую возможность пропустить через сердце тысячу вольт своей новой программы SOLD OUT.
Релиз нового альбома SOLD OUT состоялся 13 декабря 2019 года. Певица решила не выпускать песни синглами, а сплела из них качественное музыкальное полотно. Пластинка удивила поклонников неожиданным звучанием, а одним из самых ротируемых треков стала песня «Новый Рим».
Артистка признаётся, что не может без экспериментов: «Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя». Поэтому преданным поклонникам Лободы предстоит морально подготовиться к её новой вокальной манере. В песнях из альбома SOLD OUT она уходит в электронную танцевальную музыку и хип-хоп.
LOBODA без остатка отдаётся творчеству, и в этом секрет её невероятной популярности. Каждое её выступление — это взрывной спектакль с глубокой драматургией номеров и неожиданными световыми решениями. «Флеш-рояль» Лободы — это её бешеная энергетика, мощный вокал, великолепная хореография и сумасшедшие спецэффекты.
Бронируйте билеты на самые выгодные места, пока они ещё есть в продаже! Грядёт полный SOLD OUT! Ждем Вас на концерте в Праге!
LOBODA
Světlana Loboda, talentovaná a sexy, stylová a úspěšná, smyslná a luxusní, je vždy v centru pozornosti. Je nespornou vůdčí osobou všech grafů. Ona je zbožňována ve všech koutech světa. Společně s ní zpívají tisíce hlasů. Stovky tisíc posluchačů na ni chtějí a čekají. Pro fanoušky hvězdy je důležité, aby zpívala, co vystupuje a jaká překvapení se připravuje. Na podzim nabídne Světlana Loboda obyvatelům Německa a České republiky úžasnou příležitost nechat si prostřednictvím svých srdcí nechat tisíce voltů svého nového Sold Out programu.
Vydání nového alba Sold Out proběhlo 13. prosince 2019. Zpěvák se rozhodl nevydávat písně s singly, ale z nich vytvořil kvalitní hudební plátno. Disk překvapil fanoušky nečekaným zvukem a píseň „New Rome“ se stala jednou z nejotáčivějších skladeb.
Herečka přiznává, že bez experimentů se neobejde: „Ano, to je riziko. Ale nemohu dělat jinak. Pokaždé, když chci udělat něco radikálně nového, neopakovat se. “ Věrní fanoušci Lobody se proto budou muset mentálně připravit na svůj nový hlasový styl. V písních z alba Sold Out jde do elektronické taneční hudby a hip-hopu.
Loboda je zcela oddaná kreativitě, a to je tajemstvím její neuvěřitelné popularity. Každé z jejích představení je výbušné představení s hlubokým dramatem čísel a nečekanými světelnými řešeními. Lobodova „Royal Flush“ je její zběsilá energie, silné vokály, skvělá choreografie a šílené speciální efekty.
Rezervujte si vstupenky na nejziskovější místa, dokud jsou stále v prodeji! Přichází v plné Sold Out! Čekáme na vás na koncertě v Praze!

LOBODA
Svetlana Loboda, talented and sexy, stylish and successful, sensual and luxurious, is always in the center of attention. He is the undisputed leader of all charts. She is adored in all corners of the world. They sing thousands of voices with her. Hundreds of thousands of listeners want and wait for it. It is important for the star's fans to sing what she is performing and what surprises she is preparing. In the autumn, Světlana Loboda will offer the people of Germany and the Czech Republic a wonderful opportunity to keep thousands of volts of their new Sold Out program through their hearts.
The release of the new album Sold Out took place on December 13, 2019. The singer decided not to release songs with singles, but created a quality music screen from them. The disc surprised fans with an unexpected sound and the song "New Rome" became one of the most revolving songs.
The actress admits that she can't do without experiments: "Yes, that's a risk. But I can't do otherwise. Every time I want to do something radically new, don't repeat myself. "Loyal Loboda fans will therefore have to mentally prepare for their new vocal style. The songs from the album Sold Out go to electronic dance music and hip-hop.
Loboda is completely committed to creativity, and that is the secret of her incredible popularity. Each of her performances is an explosive performance with a deep drama of numbers and unexpected lighting solutions. Lobod's "Royal Flush" is her frantic energy, strong vocals, great choreography and crazy special effects.
Book your tickets to the most profitable seats while they are still on sale! Coming in Full Sold Out! We are waiting for you at the concert in Prague!
Назад к содержимому