Free web counter

Max Barskih в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Max Barskih
10.04.2020 --> 06.03.2021 --> 01.06.2022 --> ZRUŠENO
Praha | Forum Karlin | 20:00
1600 Kč - 3775 KČ
Возврат билетов проводится до 1.06.2022
Vstupenky se vracejí do 1.6.2022
Tickets are refunded until 1.06.2022
max barskih
MAKC БАРСКИХ
Яркий и откровенный, харизматичный и чувственный, дерзкий и талантливый, чья музыка заставляет танцевать, а манера исполнения завораживает. Всё это о Максе Барских – певце, композиторе, авторе песен. Благодаря своей многогранной одарённости и безудержной работоспособности за 10 лет творчества он стал одним из самых популярных и востребованных молодых исполнителей, каждый новый трек которого уверенно занимает лидирующие позиции всевозможных чартов.
В рамках своего суперуспешного шоу «Туманы» Макс Барских дал 250 концертов за 2 года и побывал в 15 странах. Второй мировой тур артиста - NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 - получил название одноименного хита, который, не дождавшись официального релиза, оккупировал главные чарты радиостанций СНГ и плейлисты Apple Music, прозвучав в радиоэфире около 200.000 раз за два месяца.
В преддверии будущего тура Макс Барских презентует грандиозное шоу «7» с дополнениями и новшествами. Премьера новой концертной программы по традиции состоялась в Киеве, и была с восторгом принята поклонниками музыканта и любителями качественной танцевальной музыки.
Каждое его выступление – это настоящее действо с яркой подтанцовкой, ритмичными треками, современной аранжировкой и экспрессивной подачей. Пойти на его концерт – значит отключиться от повседневных забот, классно провести время и вдоволь потанцевать.
MAX BARSKIH
Světlý a upřímný, charismatický a smyslný, odvážný a talentovaný, jehož hudba vás nutí tančit a způsob představení je fascinující. To vše o Maxovi Barském - zpěvák, skladatel, skladatel. Díky svému mnohotvárnému talentu a nespoutanému výkonu za posledních 10 let tvořivosti se stal jedním z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších mladých interpretů, přičemž každá nová skladba, která s jistotou zaujímá vedoucí postavení v různých grafech.
V rámci své super-úspěšné show „Mists“ předvedl Max Barskih za 2 roky 250 koncertů a odcestoval do 15 zemí. Druhé světové turné umělce - NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 - obdrželo název stejnojmenného hitu, který bez čekání na oficiální vydání obsadil hlavní mapy rozhlasových stanic CIS a seznamy skladeb Apple Music a za dva měsíce zněl asi 200.000 krát.
V předvečer nadcházejícího turné představí Max Barskih velkolepou show „7“ s dodatky a inovacemi. Premiéra nového koncertního programu se tradičně konala v Kyjevě a nadšeně ji přijali fanoušci hudebníka a milovníci kvalitní taneční hudby.
MAX BARSKIH
Bright and sincere, charismatic and sensual, brave and talented, whose music makes you dance and the way you perform is fascinating. All about Max Barský - singer, composer, composer. Thanks to his versatile talent and unbridled performance over the last 10 years of creativity, he has become one of the most popular and sought-after young performers, with each new song certainly taking the lead in various charts.
As part of his super-successful show "Mists", Max Barskih performed 250 concerts in 2 years and traveled to 15 countries. The artist's second world tour - NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 - received the title of the hit of the same name, which without waiting for the official release occupied the main maps of CIS radio stations and Apple Music playlists and sounded about 200,000 times in two months.
On the eve of the upcoming tour, Max Barskih will present a spectacular show "7" with additions and innovations. The premiere of the new concert program was traditionally held in Kiev and was enthusiastically received by fans of the musician and lovers of quality dance music.
Each of his performances is a real event with a clear dance, rhythmic tracks, a modern arrangement and an expressive presentation. Going to his concert means disconnecting from everyday worries, having a great time and having a lot of dancing.
Назад к содержимому