Free web counter

Pravy Louskacek в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Pravý Louskáček
14.01.2023
Praha | Sportovní hala FORTUNA (sál ) | 14:00
590 Kč - 1390 Kč
Настоящий щелкунчик
НАСТОЯЩИЙ ЩЕЛКУНЧИК
Волшебный спектакль на льду
ЩЕЛКУНЧИК - сказочный музикл на льду
Во время ЛЕДОВОГО ШОУ дети и взрослые окунутся в волшебный мир самой любимой новогодней сказки – Щелкунчик!
Современное и удачное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана.
Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чудесная музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать светлую историю о том, как важно верить в чудеса.
К участию в проекте привлечены действующие спортсмены по фигурному катанию – представители лучших школ фигурного катания, победители мировых спортивных первенств, артисты оригинальных жанров и солисты мировых ледовых шоу.
В арсенале артистов сложнейшие прыжки, эффектные выбросы и захватывающие акробатические элементы.
В основе музыкального оформления фрагменты великого произведения П.И. Чайковского, а также написаны совершенно новые авторские песни и инструментальные композиции, которые раскрывают образы и переживания персонажей.
Музыкальный спектакль на льду «Щелкунчик» – невероятное зрелище, в котором органично соединились традиции классического театра и актуальные тенденции мировой индустрии развлечений.
В рамках премьерного тура шоу посетило множество стран мира.
Представление вызвало восторг у более 100 тыс. зрителей.
Продолжительность: 1:30
Ограничение по возрасту: 0+
Какое же это будет ВОЛШЕБСТВО с начале Нового Года!
Ждем Вас на ледовом шоу в Праге и Пардубице!
PRÁVY LOUSKÁČEK
Pohádkový muzikál na ledě
Louskáček - pohádkový muzikál na ledě
Během ICE SHOW se děti i dospělí ponoří do kouzelného světa nejoblíbenější novoroční pohádky - Louskáčka!
Moderní a zdařilé čtení klasického příběhu Ernsta Theodora Hoffmanna.
Dynamika a krása krasobruslení, barevné kostýmy, nádherná hudba a multimediální světelná show se spojují, aby vyprávěly lehký příběh o důležitosti víry v zázraky.
Do projektu jsou zapojeni aktivní krasobruslaři - zástupci nejlepších krasobruslařských škol, vítězové světových sportovních šampionátů, umělci originálních žánrů a sólisté světových ledních show.
Arzenál umělců zahrnuje nejobtížnější skoky, velkolepé katapulty a vzrušující akrobatické prvky.
Hudební výprava vychází z fragmentů velkého díla P.I. Čajkovského, ale i zcela nové autorské písně a instrumentální skladby, které odhalují obrazy a prožitky postav.
Hudební představení na ledě „Louskáček“ je neuvěřitelnou podívanou, která organicky spojuje tradice klasického divadla a současné trendy světového zábavního průmyslu.
V rámci premiérového turné zavítalo představení do mnoha zemí světa.
Představení potěšilo více než 100 000 diváků.
Délka: 1:30
Věková hranice: 0+
Jaké to bude MAGIE na začátku nového roku!
Čekáme na vás na lední show v Praze a Pardubicích!
SKUTEČNÝ LOUSKÁČEK
Magický výkon na ledě
The Nutcracker - a fabulous musical on ice
During the ICE SHOW, children and adults will plunge into the magical world of the most beloved New Year's fairy tale - The Nutcracker!
A modern and successful reading of the classic story by Ernst Theodor Hoffmann.
The dynamics and beauty of figure skating, colorful costumes, wonderful music and a multimedia light show come together to tell a light story about the importance of believing in miracles.
Active figure skating athletes - representatives of the best figure skating schools, winners of world sports championships, artists of original genres and soloists of world ice shows - are involved in the project.
The arsenal of artists includes the most difficult jumps, spectacular ejections and exciting acrobatic elements.
The musical design is based on fragments of the great work of P.I. Tchaikovsky, as well as completely new author's songs and instrumental compositions that reveal the images and experiences of the characters.
The musical performance on ice "The Nutcracker" is an incredible spectacle, which organically combines the traditions of classical theater and current trends in the global entertainment industry.
As part of the premiere tour, the show visited many countries around the world.
The performance delighted more than 100,000 spectators.
Duration: 1:30
Age limit: 0+
What a MAGIC it will be at the beginning of the New Year!
We are waiting for you at the ice show in Prague and Pardubice!
Назад к содержимому