Free web counter

Yuri Rozum в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Yuri Rozum
14.04.2020 --> 21.02.2021 --> 27.02.2022 --> 23.03.2023 --> zrušeno
Praha | Rudolfinum DS | 19:00
200 Kč - 1900 Kč

Уважаемые Зрители,
концерт Юрия Розума в Праге отменяется.

От 28.9.2023 билеты можно будет вернуть до 16.10.2023,
либо заменить на концерт пианиста Антона Батагова, который состоится 6.11.2023 в Праге.
Подробности на сайте https://ticketa.eu/event/skladatel-a-pianista-anton-batagov/
Для этого на адрес sjut@email.cz  отправьте запрос и прикрепите скан билетов.
От 17.10.2023 билеты к возврату приниматься не будут.
Денежные средства за билеты будут возвращены до 30.11.2023.

С уважением,
Sjut_Events and Concerts
yuri rozum
PROGRAM
Part 1.
F. Chopin
  • Fantasy - impromptu, op. 66
  • Polonaise in F sharp minor
  • Four Waltzes: - B minor, Op. 69 No. 2 -  E minor, Op. POSTH. - A minor, Op. 34 No. 2 -  F Major, op. 69 No. 1
  • Two Etudes: - C Major, Op. 10 No. 1 - C minor, op. 10 No. 12
  • Ballade No. 1  G minor, OP. 23
Part 2.
F. Chopin
  • Two Waltzes: - A flat Major No. 42 - C sharp minor op. 64 No. 2
  • Two Nocturnes: - C Sharp minor, Op. 27 No. 1 -F sharp Major, op. 15 No. 2
  • Etude in B minor, Op. 25 No. 10
  • Scherzo number 2  B flat minor, Op. 31
ЮРИЙ РОЗУМ
Впервые в Праге! Юрий Розум с единственным сольным концертом "Магия романтичного фортепиано". В программе прозвучат произведения Ф. Шопена.
Юрий Розум - пианист, виртуоз, народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной филармонии, председатель Международного благотворительного фонда Юрий Розум, академик Российской академии естественных наук, вице-президент Международного союза музыкантов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института музыки Шнитке.
Юрий Розум широко известен во всем мире.
«Piano News» немецкий журнал: «Пианист, который сегодня наилучшим образом представляет высшие достижения русской фортепианной школы на мировой арене».
Юрий Розум в настоящее время много гастролирует, выступает в самых престижных залах Москвы - таких, как Большой зал консерватории, Московский международный Дом музыки и Концертный зал имени Чайковского, а также в лучших залах Америки, Европы, Австралии и Юго-Восточной Азии. В среднем Юрий Розум дает 200 концертов и 50 мастер-классов в год. Он записал более 20 компакт-дисков. В репертуаре Юрия Розума более 30 сольных программ известных классиков и романтиков, 20 концертов для фортепиано с оркестром, а также множество программ для камерных коллективов.
Приходите и наслаждайтесь игрой виртуозного пианиста Юрия Розума.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами! Хорошего вечера!
YURI ROZUM
Poprvé v Praze! Yuri Rosum s jediným sólovým koncertem "Kouzlo romantického klavíru". Součástí programu budou skladby skladatele F. Chopina.
Yuri Rozum - pianista, virtuos, národní umělec Ruska, laureát mezinárodních soutěží, sólista Moskevské státní filharmonie, předseda Mezinárodní charitativní nadace Y.Rozum, akademik Ruské akademie přírodních věd, místopředseda Mezinárodní unie hudebníků, profesor Ruské akademie hudby Gnesinů a Moskevského státního institutu hudby A. G. Schnittke.
Yuri Rozum je všeobecně známý po celém světě. "Pianista, který dnes jasně představuje nejvyšší úspěchy ruské klavírní školy na světové scéně," napsal německý časopis Piano News.
Yuri Rozum v současné době hodně cestuje, vystupuje v nejprestižnějších sálech Moskvy jako je Velká síň konzervatoře, Moskevský Mezinárodní dům hudby a Koncertní síň pojmenovaná po něm. Čajkovského, stejně jako v nejlepších sálech Ameriky, Evropy, Austrálie a jihovýchodní Asie. V průměru má 200 koncertů a 50 mistrovských kurzů ročně. Nahrál více než 20 CD. Repertoár Y.Rozuma zahrnuje více než 30 sólových programů z děl významných autorů klasiky a romantiky, 20 koncertů pro klavír a orchestr, stejně jako mnoho programů pro komorní soubory.
Přijďte si vychutnat hru klavíristy virtuosa Yuri Rozum.
Těšíme se na vás! Přejeme vám krásný večer!

YURI ROZUM
First time in Prague! Yuri Rosum with a single solo concert "The Magic of the Romantic Piano". The program will include compositions by composers: F. Chopin.
Yuri Rozum - pianist, virtuoso, national artist of Russia, laureate of international competitions, soloist of the Moscow State Philharmonic, chairman of the International Charity Foundation Y.Rozum, academician of the Russian Academy of Natural Sciences, vice-president of the International Union of Musicians, professor of Russian Academy of Music Gnesin and Moscow State Institute of Music AG Schnittke.
Yuri Rozum is widely known worldwide. "A pianist who today clearly represents the highest achievements of the Russian piano school on the world stage," wrote the German magazine Piano News.
Yuri Rozum is currently traveling a lot, performing in the most prestigious halls of Moscow, such as the Great Conservatory Hall, the Moscow International House of Music and the Concert Hall named after him. Tchaikovsky, as well as in the best halls of America, Europe, Australia and Southeast Asia. On average, it has 200 concerts and 50 championship courses a year. He has recorded more than 20 CDs. Yuri Rozum's repertoire includes more than 30 solo programs from major classics and romance authors, 20 concerts for piano and orchestra, as well as many chamber ensembles programs.
Come and enjoy the play of the pianist virtuoso Yuri Rozum.
We look forward to you! Have a nice evening!
Назад к содержимому