Free web counter

Snow Show в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Snow Show
1-5.03.2023
Praha | Divadlo Hybernia (sál ) | 13:00, 14:00, 17:00, 19:00
890 Kč - 1590 Kč
Snow show
SNOW SHOW
С 1993 года неподвластное времени театрально-поэтическое представление мирового уровня SNOWSHOW France очаровало и взволновало воображение всех зрителей и профессиональной публики в десятках стран и сотен городов во время тысяч представлений. Ни одно другое шоу не взволновало так много миллионов зрителей, независимо от национальности, пола, веры, характера или возраста. Это уникальный жанр, который даже по прошествии стольких лет остается таким же спонтанным и волшебным, каким он был во время своей премьеры, постоянно возвращая всех взрослых обратно в детей. Каждый отдельный спектакль балансирует на грани возможного: с первых мгновений взрослые зрители втягиваются в мир детских чудес.
Ждем Вас на шоу в Праге!
SNOW SHOW
Světové a nadčasové divadelně poetické představení SNOWSHOW Francie od roku 1993 okouzluje a podněcuje při tisícerých vystoupeních představivost všech diváků i odborné veřejnosti v desítkách zemí, stovkách měst. Žádná jiná show nenadchla tolik milionů diváků bez rozdílu národností, pohlaví, víry, charakteru či věku. Jedná se o svébytný žánr, který i po takové době zůstává stále stejně spontánní a magický, jaký byl při premiéře, a soustavně vrhá všechny dospělé zpátky do dětí. Každé jednotlivé představení balancuje na hranici možného: od prvních momentů jsou dospělí diváci vtažení do světa dětských zázraků.
Čekáme na vás na show v Praze!
SNOW SHOW
Since 1993, the world-class and timeless theatrical and poetic performance SNOWSHOW France has charmed and stimulated the imagination of all viewers and the professional public in dozens of countries and hundreds of cities during thousands of performances. No other show has thrilled so many millions of viewers regardless of nationality, gender, faith, character or age. It's a unique genre that, even after all this time, remains as spontaneous and magical as it was when it premiered, consistently throwing all adults back to being children. Each individual performance balances on the edge of the possible: from the first moments, adult viewers are drawn into the world of children's miracles.
We are waiting for you at the show in Prague!
Назад к содержимому