Free web counter

Suliko в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Suliko
21.05.2023
Praha | Divadlo na Vinohradech (sál ) | 19:00
690 Kč - 1190 Kč
Suliko
SULIKO
Совершенно уникальный спектакль второй раз в Чехии готовит грузинская группа солистов «Тбилисской оперы» «Сулико». Единственный мужской «оперный хор», зарегистрированный в списке ЮНЕСКО, выступит 21 мая 2023 года в пражском театре «Винограды».
Ансамбль «Сулико», поющий без участия музыкальных инструментов (так называемая акапелла), был основан в 2007 году. Это один из самых популярных фольклорных ансамблей в Грузии.
Группа «Сулико» получила отличные отзывы везде, где выступала, например, в Германии, Франции, Польше, Литве, Латвии, Турции, Греции, Израиле, США и других странах. В их обширный репертуар входят фольклор, грузинские городские песни (романсы), которые интерпретируются полифонически. Ансамбль также неоднократно принимал участие в официальных приемах посольств Грузии в разных странах мира. Награжден государственными премиями.
Мужская группа «Сулико» в Праге второй раз, а их концерт впервые состоялся в 2018 году в Дворжаковом зале Рудольфинума, это было незабываемое и необычное зрелище!
Ждем Вас на концерте в Праге!
SULIKO
Naprosto unikátní vystoupení chystá gruzínský soubor sólistů 'Tbiliské opery' "Suliko" již podruhe v České republice. Jediný mužský “operní sbor” zapsaný na seznamu UNESCO vystoupí 21. května 2023 v pražském Divadle na Vinohradech.
Soubor “Suliko”, který zpívá bez účasti hudebních nástrojů (tzv. akapela), byl založen v roce 2007. Je to jeden z nejpopulárnějších folklorních souborů v Gruzii.
Soubor "„Suliko" zaznamenal obrovské ohlasy všude, kde vystupoval, jako například v Německu, Francii, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Turecku, Řecku, Izraeli, USA a dalších zemích. V jejich obsáhlém repertoáru je folklór, gruzínské městské písně (romance), které jsou interpretovány vícehlasně. Soubor se také mnohokrát účastnil oficiálních recepcí gruzínských velvyslanectví v různých zemích světa. Byl vyznamenán státními cenami.
Mužský soubor "Suliko" již podruhe v Praze a poprvé jejich koncert zaznil v roce 2018 ve Dvořákově síni Rudolfina byl nezapomenutelnou a neobvyklou podívanou!
Čekáme na vás v Praze!
SULIKO
A completely unique performance is being prepared by the Georgian group of soloists of the 'Tbilisi Opera' "Suliko" for the second time in the Czech Republic. The only male "opera choir" registered on the UNESCO list will perform on May 21, 2023 in the Vinohrady Theater in Prague.
The ensemble "Suliko", which sings without the participation of musical instruments (so-called acapella), was founded in 2007. It is one of the most popular folklore ensembles in Georgia.
The group ""Suliko"" received great reviews everywhere it performed, such as in Germany, France, Poland, Lithuania, Latvia, Turkey, Greece, Israel, USA and other countries. Their extensive repertoire includes folklore, Georgian urban songs (romances), which are interpreted polyphonically. The ensemble also took part many times in official receptions of Georgian embassies in different countries of the world. He was awarded state prizes.
The men's group "Suliko" is in Prague for the second time, and their concert was performed for the first time in 2018 in the Dvořák Hall of the Rudolfinum. It was an unforgettable and unusual spectacle!
We are waiting for you in Prague and Pardubice!
Назад к содержимому