Free web counter

Todes в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Todes
Změna termínu:
26.05.2020 --> 03.02.2021 --> 06.02.2022 --> 13.12.2022 --> připravujeme
Praha | Divadlo Hybernia | 19:30
950 Kč - 2300 Kč
ранее приобретенные билеты действительны
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
previously purchased tickets are valid
todes
ТОДЕС
Знаменитый на весь мир балет TODES Аллы Духовой, который уже четвертое десятилетие восхищает миллионы зрителей по всей планете, снова приезжает в Германию и Чехию. В этот раз – с совершенно новой яркой и удивительной программой «#Продолжение», которая перевернёт ваши представления о возможностях современной хореографии.
«#Продолжение» — свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние. Неизменным остается лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.
«#Продолжение» — это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Феерические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.
TODES готовится вас снова удивить! Долгожданная премьера новой танцевальной программы от Аллы Духовой. «#Продолжение» — важнейшее танцевальное событие сезона! Новый спектакль воплотит в себе все самое лучшее: уникальный танцевальный мир, номера, которые еще никто не видел, захватывающие истории и фантастические костюмы.
Спешите выбрать лучшие билеты!
TODES
Světově proslulý balet TODES Ally Dukhovoy, který už čtvrté desetiletí obdivuje miliony diváků po celé planetě, se vrací do Německa a České republiky. Tentokrát - s úplně novým jasným a úžasným programem #Pokračování, který obrátí vaši mysl na možnosti moderní choreografie.
#Pokračování je čerstvé slovo, odvážný krok, živý experiment a nový trend. Pouze nejvyšší úroveň dovedností a autorský styl Ally Dukhovoy zůstává nezměněn. Humorné náčrtky jsou nahrazeny čísly plnými vášní, které způsobují, že srdce bije ve zběsilém rytmu, zatímco lyrické a lidové motivy zklidňují a přinášejí harmonii.
#Pokračování je nový příběh o nejsilnějších lidských pocitech, o nejúžasnějších okamžicích, o nejneuvěřitelnějších světech. V úžasných tanečních náčrtech si každý uvědomí, že si pamatuje důležité, přežije ty nejživější dojmy. Okouzlující kostýmy, okouzlující hudba a magie světla dokonale doplňují vysoce profesionální choreografii.
TODES se chystá vás znovu překvapit! Dlouho očekávaná premiéra nového tanečního programu od Ally Dukhovaya. #Pokračování - nejdůležitější taneční událost sezóny! Nové představení ztělesňuje vše nejlepší: jedinečný taneční svět, představení, která ještě nikdo neviděl, vzrušující příběhy a fantastické kostýmy.
Pospěšte si a vyberte si ty nejlepší vstupenky!

TODES
The world-famous ballet TODES of Alla Dukhova, which has been admiring millions of spectators all over the planet for the fourth decade, comes back to Germany and the Czech Republic. This time - with a completely new bright and amazing program #Continuation, which will turn your mind about the possibilities of modern choreography.
#Continuation is a fresh word, a bold step, a vivid experiment and a new trend. Only the highest level of skill and the author's style of Alla Dukhova remains unchanged. Humorous sketches are replaced by numbers full of passions that make the heart beat in a frantic rhythm, while lyrical and folk motifs soothe and bring harmony.
#Continuation is a new story about the most powerful human feelings, about the most exciting moments, about the most incredible worlds. In amazing dance sketches, everyone recognizes himself, remembers the important, will survive the most vivid impressions. Enchanting costumes, bewitching music and light magic perfectly complement highly professional choreography.
TODES is getting ready to surprise you again! The long-awaited premiere of a new dance program from Alla Dukhova. #Continuation - the most important dance event of the season! The new performance embodies all the best: a unique dance world, performances that no one has yet seen, exciting stories and fantastic costumes.
Hurry up to choose the best tickets!
Назад к содержимому