Free web counter

Stas Mihaylov 2023 - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Stas Mikhailov
Změna termínu:
27.05.2021 --> 10.05.2022 --> 07.05.2023 --> připravujeme
Praha
1050 Kč - 4470 Kč
электронные билеты не продаются
билеты продаются в печатном виде
ранее приобретенные билеты действительны
e-vstupenky nejsou na prodej
vstupenky se prodávají v tištěné podobě
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
e-tickets are not for sale
tickets are sold in printed form
previously purchased tickets are valid
stas mikhailov
СТАС МИХАЙЛОВ
Любимец публики, кумир миллионов, один из самых харизматичных артистов нашей эстрады приглашает вас на свои концерты в Германии и Чехии в 2023 году!
В чём феномен популярности Стаса Михайлова? Под его обаяние попадает каждая женщина. Действительно, Стас Михайлов – единственный мужчина на эстраде, который не злоупотребляет костюмами, безумными выходками и скандалами. Он честно и искренне обращается к женщинам и желает им простого, но такого важного счастья – быть любимыми.
Можно с уверенностью назвать Стаса поэтом начала нашего века, потому что так красиво и в то же время так понятно о любви со сцены не говорил ещё никто. Как и Сергей Есенин, чьим поклонником является Стас, он искренне несёт свои чувства и мысли публике.
Каждое выступление этого артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт Стас выстраивает прямо на сцене, общаясь со зрителями в перерывах между песнями. И именно эти, «случайные слушатели», откроют для себя творчество артиста заново. Они увидят Михайлова как в привычном образе, так и в новом амплуа — философа, мечтателя и странника.
На концерте Стаса Михайлова прозвучат не только стопроцентные хиты, но и новые композиции, раскрывающие нынешнее душевное состояние певца, его внутренний мир, полностью открывающийся только на концертах.
Желаем Вам прекрасного просмотра!
STAS MIKHAILOV
Oblíbený veřejnost, idol milionů, jeden z nejvíce charismatických umělců naší scény vás zve na své koncerty v Německu a České republice v roce 2023!
Jaký je fenomén popularity Stas Michajilov? Každá žena spadá pod jeho kouzlo. Stas Mikhailov je ve skutečnosti jediný muž na jevišti, který nezneužívá kostýmy, šílené starožitnosti a skandály. Upřímně a upřímně oslovuje ženy a přeje jim jednoduché, ale důležité štěstí - aby se milovaly.
Můžeme s jistotou nazvat Stase básníkem počátku našeho století, protože nikdo nemluvil tak krásně a zároveň tak jasně o lásce z jeviště. Stejně jako Sergei Yesenin, jehož fanouškem je Stas, upřímně přenáší své pocity a myšlenky na veřejnost.
Každé představení tohoto umělce není jako předchozí, protože jakýkoli koncert Stas staví přímo na pódiu a komunikuje s publikem mezi písněmi. A právě tito „náhodní posluchači“ znovu objeví dílo umělce. Mikhailova uvidí známým způsobem i v nové roli - filozof, snílek a tulák.
Na koncertu Stase Mikhailova bude slyšet nejen stoprocentní hity, ale i nové skladby, které odhalí současný stav mysli zpěváka, jeho vnitřního světa, který se otevírá úplně pouze na koncertech.
Čekáme na vás na koncertě v Praze!
STAS MIKHAILOV
A favorite of the public, the idol of millions, one of the most charismatic artists of our stage invites you to his concerts in Germany and the Czech Republic in 2023!
What is the phenomenon of the popularity of Stas Mikhailov? Every woman falls under his charm. Indeed, Stas Mikhailov is the only man on the stage who does not abuse costumes, crazy antics and scandals. He honestly and sincerely addresses women and wishes them simple but important happiness - to be loved.
We can confidently call Stas a poet of the beginning of our century, because no one has spoken so beautifully and at the same time so clearly about love from the stage. Like Sergei Yesenin, whose fan is Stas, he sincerely carries his feelings and thoughts to the public.
Each performance of this artist is not like the previous one, because any concert Stas builds right on the stage, communicating with the audience in between songs. And it is precisely these “random listeners” who will discover the artist’s work again. They will see Mikhailov both in a familiar way and in a new role - a philosopher, a dreamer and a wanderer.
Not only 100% hits will be performed at the concert of Stas Mikhailov, but also new compositions will be performed, revealing the current state of mind of the singer, his inner world, fully opening only at concerts.
We wish you a wonderful viewing!
Назад к содержимому